Tranberg Utvikling

Tranberg Utvikling AS utvikler hytteområder, primært med virksomhet i Valdres.
Brakastølen på Vaset består av 80 godkjente tomter som vil bli opparbeidet i 3 ulike byggetrinn.

Se våre hytter og tomter på Brakastølen.no