TRANBERG GÅRD AS (landbruk, eiendoms – tjenester og utleie)

Tranberg Gård AS driver produksjon og salg av hestefôr og utleie av næringslokaler. Selskapet driver også konsulenttjenester ved salg av hytter og tomter i Valdres.

Tranberg Gård ligger på en høyde på 303moh rett opp for Gjøvik by, på «Gjøviks tak», med fantastisk utsikt til alle kanter.

Gården stammer fra år 1500, og inneholder hovedbygning, stabbur, «låve» innredet til næringsformål og garasjer. Pilgrimsleden går igjennom eiendommen.

Det ble i 2010 registrert flere kulturminner på gården, deriblant to gravhauger fra rundt år 1000.