Tranberg Gård

Tranberg Gård AS driver produksjon og salg av grovfôr til hest, utleie av næringslokaler og konsulenttjenester ved salg av tomter.

Historie

 • 1520 - Tranberg Gård ble første gang nevnt i skriftlige kilder.
 • 1600 – 1895 Gården eies av samme familie Jakobsen/Olsen/Tranberg
 • 1810 – Hovedbygningen blir oppsatt
 • 1863 – Tranberg blir splittet og drives av 2 ulike eiere
 • 1904 - Alf Mjøen kjøper to halvdeler, og samler Tranberg til en enhet
 • Mjøen bygde om hovedbygningen til sportskafe og samlingssted for ungdom.
 • Denne funksjonen vedvarte til 1940 da tyskerne tok gården i besittelse
 • I 1943 ble Tranberg Gård registrert som et eget aksjeselskap
 • 1952 - Norges Lærerlag kjøpte Tranberg og gjorde om stedet til kurs og konferansesenter.
 • 1987 – Stiftelsen Kaare Berg kjøpte Tranberg, og stedet ble brukt som asylmottak og senere som gjestegård og selskapslokale.
 • 2009 – Tranberg ble kjøpt av familien Haakon B. Edland, Gjøvik

Beskrivelse

 • Tranberg Gård gnr 76, bnr 1 i Gjøvik kommune
 • Tranberg Gård består i dag av ca 80 dekar med fulldyrket jord, og ca 100 dekar med utmark. Gårdstunet er på ca 20 dekar
 • Eiendommen har en hovedbygning, stabbur, låve og redskapshus.
 • Pilgrimsleden går igjennom eiendommen.
 • I 2010 ble det registrert flere kulturminner på gården, deriblant 2 gravhauger fra rundt år 1000.

Hovedbygningen

 • Laftet tømmerbygning oppført i empirestil tidlig på 1800-tallet.
 • 1905 ombygninger til kafevirksomhet og møtelokaler, interiør i vikingetidsstil.
 • Eksteriøret endret karakter. Mjøen modernisere bygningen etter siste mote, jugendstilen.
 • Ved Norges Lærerlags overtakelse i 1952 ble bygningen igjen endret til preg av en institusjonsbygning.
 • Bygningen ble totalrenovert fra 2010 til en klassisk empirestil. Og der alt unntatt tømmerkassa ble renovert.