TRANBERG-GRUPPEN

Tranberg-Gruppens hovedfokus ligger i eiendomsforvaltning og -utvikling. Gruppen utøver sine aktiviteter gjennom selskapene Tranberg Holding AS, Tranberg Gård AS og Tranberg Eiendom AS.

Selskapsnavnet har sin opprinnelse i Tranberg gård, en av Gjøviks gamle storgårder med en unik plassering i byen.