Tranberg Holding

Tranberg Holding AS ble etablert i 2001.

Selskapet har sine aktiviteter innen finans, eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling, og gårdsdrift. Aktivitetene utøves gjennom selskapene Tranberg Eiendom AS, Tranberg Gård AS og Tranberg Utvikling AS.

Selskapsnavnet har sin opprinnelse i Tranberg Gård, en av Gjøviks gamle storgårder med historie tilbake til 1500, og som har en unik beliggenhet på «Gjøviks tak».

Tranberg Eiendom AS

Utleie av forretningslokaler i Gjøvik sentrum

Tranberg Gård AS

Produksjon og salg av hestefor, utleie av næringslokaler og konsulenttjenester

Tranberg Utvikling AS

Utvikling av hytteområder