Selskapsnavnet har sin opprinnelse i Tranberg Gård, en av Gjøviks gamle storgårder med historie tilbake til 1500, og som har en unik beliggenhet på «Gjøviks tak».

Tranberg Holding AS

Selskapet har sine aktiviteter innen finans, eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling, og gårdsdrift.

Tranberg Gård AS

Produksjon og salg av hestefor, utleie av næringslokaler og konsulenttjenester

Tranberg Utvikling AS

Utvikling av hytteområder