TRANBERG HOLDING AS

Selskapet er et overordnet morselskap for sine datterselskaper.

Selskapet benyttes også som et investeringsselskap ovenfor andre interessante selskaper. Selskapet investerer deriblant i utvikling av fritidsbolig-områder.